Hoe worden u gegevens gebruikt voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de via deze website verzamelde gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, wordt de verwerking van de gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (gevestigd in de VS). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna samen “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de websitebezoeker worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google.

Voor meer informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, de instellingen en de mogelijkheden tot deactivering, verwijzen wij u naar de Google Analytics Terms of Use of the Google Privacy Policy.

Bezoekers van de website hebben bepaalde rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de DVK met betrekking tot de persoonsgegevens die door het gegevensverwerkingssysteem Google Analytics worden verwerkt. In het bijzonder hebben zij het recht op toegang, rectificatie, overdracht en verwijdering van hun gegevens. Bezoekers van de site hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van hun gegevens. Om zijn rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens door Google Analytics op deze site uit te oefenen, kan de bezoeker van de site te allen tijde contact opnemen met de eigenaar van de site.